ارتباط با من

بنام خدا

برای تماس با من می توانید به آدرس ایمیل salimi35ali@gmail.com یا با شماره تلفن 05433438487 تماس بگیرید.

آدرس دفتر کار:

1- میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پزشکی- طبقه اول- اتاق گروه انگل و قارچ شناسی

2- میدان مشاهیر - ساختمان سابق دانشکده پزشکی - گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه

علیرضا سلیمی خراشاد 


 

 

محتوای مرتبط