کارگاههای آموزشی

بنام خدا
فایل پیوست مبحث مربوط به Storing and Testing Quality Control Strains میباشد که در کارگاه میکروبشناسی شهریور ماه 93ارائه شده است.

 

کارگاه_میکروب_شهریور93_29101.pdf 

برگزاری کارگاه آموزش مجازی آزمایش کامل ادرار

12:43:02-يکشنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٥

urine_analysis_47094.pdf

   دانلود : urine_analysis.pdf           حجم فایل 1813 KB
   دانلود : کارگاه_میکروب_شهریور93.pdf           حجم فایل 646 KB

 

 

محتوای مرتبط