قوانین تاسیس آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

بنام خدا

فایلهای زیر مجموعه قوانین مربوط در خصوص تاسیس و اداره آزمایشگاههای تشخیص پزشکی می باشد:

آیین نامه تاسیس و اداره آزمایشگاهها ویرایش 1398

   دانلود : موافقت_وزیر_درمورد_تک_رشته_ای_ها.pdf           حجم فایل 338 KB
   دانلود : مقررات_امور_پزشکی.pdf           حجم فایل 8955 KB
   دانلود : tedad-maoul-fanni.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود : شرکتهاي_تعاوني.pdf           حجم فایل 2376 KB
   دانلود : حقوقي_در_خصوص_اعضا_هيئت_علمي.pdf           حجم فایل 41 KB
   دانلود : aeennametasisazmayeshgah.pdf           حجم فایل 724 KB
   دانلود : aeen_nameh_azmayeshgah_88.pdf           حجم فایل 655 KB

 

 

محتوای مرتبط