اخبار علمی

1- جهت دسترسی به صفحه شخصی اینجانب (پارازیت ) می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://salimikhorashad.com

92/12/09 - برگزاری کمیسیون قانونی دانشگاه در تاریخ 12 اسفند 92 در دفتر معاون محترم درمان

امتیازدهی