رویدادها

بنام خدا

اولین انتخابات جابک ( جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور) دفتر فرعی سیستان و بلوچستان در تاریخ 21 آذر 1396 با حضور اعضا هیات مدیره کشوری سرکارخانم مجتبوی و آقای امینیان بطور همزمان با یک صندوق سیار و 8 صندوق سیار در شهرستانهای زابل، زاهدان، خاش، ایرانشهر، نیکشهر، سرباز، سراوان، چابهار و کنارک با مشارکت حداکثری همکاران آزمایشگاههی در سراسر استان برگزار گردید. 

   دانلود : گزارش_تصویری.pdf           حجم فایل 5062 KB

اخبار

 

 

محتوای مرتبط